เกี่ยวกับเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่สร้างผลการดำเนินงานของกองทุนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมด้วยความหลากหลายด้านนวัตกรรมทางการเงิน และ We มุ่งที่จะออกแบบกองทุนรวมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันเพื่อความมั่งคั่งของลูกค้า ภายใต้แนวคิด "We design your wealth .. we grow together"
We ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดเงินและตลาดทุน และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ มานานกว่า 20 ปี ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่า We มีความชำนาญทั้งในด้านการสรรหาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การบริหารจัดการกองทุนรวม การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์สภาวะตลาด การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ การคัดเลือกตราสารทุนและตราสารหนี้คุณภาพ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
We มีหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน และเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของลูกค้า

คณะกรรมการ

นางเกศรา มัญชุศรี

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ
Current positions :
Since 2018 :
Chairman, Independent Director
All Inspire Development Public Company Limited
Chairman
TSFC Securities Public Company Limited
Chairman
NR Instant Produce Company Limited
Director
Social Enterprise Thailand
Director, Chairman of Audit Committee
KTB Securities (Thailand) Public Company Limited
Director, Chairman of Audit Committee
Interlink Telecom Public Company Limited
Since 2016 :
Honorary Member
Thammasat University Council Committee
Since 2015 :
Director
The Thammasat Economics Association
Past Experience :
2017 - May 2018 :
Director
Management System Certification Institution (Thailand)
Chairman of SET subsidiaries
Finnet Innovation Network Company Limited
Live Fin Corp Company Limited
2015 - May 2018 :
Director
Center for Building Competitive Enterprise
Corporative Governance Committee
Pracharath Rak Samakkee Social Enterprise (Thailand) Company Limited
2014 - May 2018 :
President
The Stock Exchange of Thailand (SET)
Chairman of SET subsidiaries
- Thailand Securities Depository Company Limited
- Settrade.com Company Limited
- Thailand Clearing House Company Limited
- Thai NVDR Company Limited
- Thai Trust Fund Management Company Limited
- Siam DR Company Limited
Director
World Federation of Exchanges (WFE)
Director
Thailand Environment Institute
Vice Chairman
Thailand Futures Exchange Public Company Limited
2014 - 2015 :
Executive Vice President
The Stock Exchange of Thailand
2010 - 2011 :
Director
Investment Analysis Association
2009 - 2011 :
Director
The Faculty of Economics, Chulalongkorn University
2004 - 2015 :
Managing Director
Thailand Futures Exchange Public Company Limited
1999 - 2003 :
Executive Vice President
Thai Bond Dealing Center

นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
Work Experience :
1992 - 2016 :
Assistant Managing Director
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
1987 - 1992 :
Assistant Vice President of Research Department
Phatra Thanakit Finance and Securities PCL.
1981 - 1987 :
Manager
Johnson & Johnson (Thailand) Company Limited
1979 - 1981 :
Analyst
Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT)
1977 - 1979 :
Accountant
Bangkok Insurance Company Limited
Special Position :
2015 - 2017 :
Director
Khao Kla Venture Capital Management Co., Ltd.
2006 - 2016 :
Director
Fitch Ratings (Thailand) Co., Ltd.
2000 - 2003 :
Director of Business Group of Mutual Fund
Association of Investment Management Companies

นายแท วู คิม

กรรมการ
2016 – Present :
Chief Executive Officer
KTB Asset Management
2006 - 2014 :
Country Head, Equity Investment
Fidelity Investment Management
2004 - 2006 :
Portfolio Manager
Fidelity Investment Management
2000 - 2004 :
Portfolio Manager, Stock Management
Mirae Asset Investment Management
1993 - 2000 :
Portfolio Manager, Fixed Income and Equity Investment
Hana Bank

นายจอง คยู คิม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2013 – Present :
Chief Operating Officer, COO
KTB Securities (Thailand) Pcl.
2013 :
Assistant Managing Director
KTB Securities (Thailand) Pcl.
2008 - 2013 :
Director
KTB Securities Investment Co., Ltd.
2007 - 2008 :
Senior Manager
KPMG, South Korea
2006 - 2007 :
Manager
IBM, South Korea
2002 - 2004 :
Manager
Open Tide Korea Consulting, a Subsidiary Company of Samsung Group
2000 - 2002 :
Officer, Risk Management
KTB Securities Investment Co., Ltd.
1997 - 1998 :
Loan Reviewer
Kookmin Bank

นายอิศรา พุฒตาลศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประสบการณ์ 20 ปี ในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและธนาคารแห่งประเทศไทย
2021 – Present :
Chief Executive Officer
We Asset Management
2019 – 2021 :
Chief Executive Officer and Chief Investment Officer
We Asset Management
2018 – 2019 :
Chief Investment Officer
We Asset Management
2017 – 2018 :
Head of Equity Wealth Management
Kasikorn Securities
2002 – 2017 :
- Senior Vice President, Head of Balanced Fund Management Department
- Senior Fund Manager, Balanced Fund Management Department
- Fund Manager, Fund Management and Research Department
Kasikorn Asset Management
1998 – 2002 :
Investment Officer, Reserve Management Division
Bank of Thailand

นายวิน อุดมรัชตวนิชย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2020 - Present :
Chief Executive Officer
KTBST Holding PCL.
2016 - 2019 :
Chief Executive Officer
KTB Securities (Thailand) PCL.
2012 - 2016 :
Chief Executive Officer
One Asset Management Co., Ltd.
2012 - 2012 :
Senior Executive Vice President
One Asset Management Co., Ltd.
2011 - 2012 :
Director (Private Banking)
Credit Suisse Bank AG, Hong Kong
2009 - 2011 :
Chief Investment Officer
Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
2006 - 2009 :
Fund Manager
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

นายฮัก กู ลี

กรรมการ
2019 - Present :
Director
KTBST REIT Management Co., Ltd.
2016 - Present :
Executive Vice President of AI Division
KTB Asset Management Co., Ltd.
2005 - 2015 :
Managing Director of Real Estate
Hana Asset Management Co., Ltd.
2003 - 2005 :
Vice President
Deutsche Bank AMC
2001 - 2003 :
Real Estate Division
Samsung Life Insurance

นายคยอง ชอน ลี

กรรมการ
2019 :
Legal Advisor
Hwang Sung Corporation Thailand
2018 :
Legal Consultant
Woori Accounting Thailand Office
2015 :
Managing Partner
Cambodia Law & Business Advisors, Cambodia
2012 :
Managing Lawyer
Apex Vietnam / Cambodia Office
2009 :
Foreign Lawyer
Apex Law Firm, Korea
2006 :
Foreign Lawyer
JW Law Firm, Korea
2006 :
Member
New York Bar Association
1988 :
Legal Team Head
Korea Long Term Credit Bank, Korea

นายดง โฮ โค

กรรมการ
2015 - Present :
Managing Director
Woori Accounting Co., Ltd. (Myanmar)
2014 - Present :
Managing Director
Woori Accounting Co., Ltd. (Thailand)
2007 - Present :
Managing Director
Woori Accounting Co., Ltd. (Cambodia)
2003 - 2005 :
Vice President
Deutsche Bank AMC
1994 - 2006 :
Chief Executive Officer
Jinro Group, Korea
1994 - 2006 :
Director
Korea Telecom, Korea
1991 - 1993 :
Consultant
World Bank (PT Telkom Indonesia)
1988 - 1990 :
Director
Korea Telecom, Korea
1982 - 1987 :
Auditor
Samil Accounting (PWC - Korea Member Firm)