ข่าวสารกองทุน / ประกาศ

ประกาศวันหยุดทำการของกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี (WE-GTECH) กองทุนเปิด วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ (WE-USREIT) และกองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ (WE-DEWORLD)