ข่าวสารกองทุน / ประกาศ

บลจ.วี เปิดขาย IPO ‘กองทุน WE-CYBER’ ชูธีมการลงทุนหุ้นเทคโนโลยี ยังเติบโตในระยะยาว