ข่าวสารกองทุน / ประกาศ

บลจ.วี เปิดขาย IPO “ WE-XPROP สร้างโอกาสลงทุนในธุรกิจอสังหาฯทั่วโลกที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ”