ส่วนบริการผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนและลงทุนกองทุนรวม ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 1. บัตรประชาชน (สำหรับบุคลธรรมดา อายุ 20 ปี บริบูรณ์ และ สัญชาติไทย เท่านั้น)
 2. สมุดบัญชีธนาคาร สำหรับสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เพื่อใช้บริการ Streaming for fund
  • ธนาคารที่สามารถสมัคร ATS ออนไลน์ได้ทันที ได้แก่ KBANK
  • ธนาคารที่สามารถสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM ได้แก่ BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB, TTB
  (สามารถศึกษาวิธีการสมัครผ่านตู้ ATM เพิ่มเติมจากอีเมล “รายละเอียดการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการของ WEASSET”)
 3. อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 4. ผ่านการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ได้แก่ BAY, BBL, KBANK, SCB
 5. คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือที่รองรับการถ่ายภาพ
 6. เข้าสู่การ เปิดบัญชีอออนไลน์
การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการสมัครเปิดบัญชี (Device Setting)
ท่านสามารถเข้าดูพอร์ตการลงทุนผ่านเว็บไซต์ We Asset ได้ดังนี้
คลิกเข้าสู่ระบบ เพื่อลงทะเบียน โดยมี 2 ช่องทางดังนี้
 1. จากเว็บไซต์ We Asset คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ”
 2. จากอีเมล “รายละเอียดการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการของ WEASSET” เลื่อนไปที่ “ลงทะเบียนระบบ Single sign on เพื่อเริ่มลงทุน” และ คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”
การตั้งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
 1. รหัสผู้ใช้งาน : ระบุหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
 2. รหัสผ่าน : ระบุวันเดือนปี (พ.ศ.) เกิดของท่าน ในรูปแบบ 01012529
 3. กำหนดค่ารหัสผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน และ PIN ใหม่
ท่านสามารถเข้าดูพอร์ตการลงทุนและทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนผ่านระบบ Streaming for fund ดังนี้
 1. ดาวน์โหลด Streaming for fund ผ่าน Play Store และ App Store
 2. ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) และเลือก WEASSET
 3. เลือก Login